Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг, където заседна турския кораб Vera SU, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 м южно от заседналия кораб Vera Su и от пункт непосредствено до носа на кораба.

Разтоварени са около 800 т от товара на заседналия кораб Vera Su
Обновена

Разтоварени са около 800 т от товара на заседналия кораб Vera Su

Откриха нова пробойна на кораба

Анализът на данните показва почти двойно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели в двата пункта спрямо предходните, което може да се обясни с промяна в посоката на теченията и вятъра. Все пак измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, наблюдаван в района преди седмица.

Екипите на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб Vera Su с цел проследяване на операцията по претоварване на кораба.