Гимназия в Благоевград отпуска по 15 лв. на учениците, за да си заплатят месечната такса за интернет, съобщава БНТ.

Решението е взето единодушно от учителите и непедагогическия персонал в учебното заведение.

Настоящите възпитаници на Благоевградската професионална гимназия "Ичко Бойчев" са близо 250, като много от тях имат безработни родители. Именно това е една от причините училищното ръководство да вземе решение за финансово подпомагане на учениците.

Дават 30 лв. допълнително за интернет на учителите
Обновена

Дават 30 лв. допълнително за интернет на учителите

Вълчев: Над 80% от учителите работят с електронни дневници

Директорът Антон Драгоев обясни, че на около 50% от учениците или само единият родител работи, или и двамата са без работа, тъй като в учебното заведение има и деца от уязвими групи, деца в риск, с доста нисък социален статус.

Целта на помощта е тези деца да не отпадат от образователната система.

Засега от учебното заведение успяват да обхванат всички ученици за настоящото дистанционно обучение. Ако гимназисти отсъстват от онлайн уроците, веднага се търси контакт с родителите им.

В случай че учениците продължат да се обучават онлайн и през следващите месеци, от гимназията обмислят вариант отново да бъдат подпомогнати финансово за заплащане на интернета.