След редица граждански протести и установено използване на неразрешен вид гориво, през септември временно бяха спрени част от мощностите на "Топлофикация Перник". Заради създалото се напрежение през октомври ръководството на ТЕЦ-а оттегли внесеното си инвестиционно намерение за използване като допълнително гориво на биомаса, шисти и RDF отпадъци и го замени с ново - като допълнително алтернативно гориво да се използва само биомаса. По него са постъпили 126 възражения от граждани и организации.

Гражданското сдружение "Дишай Перник" е основният двигател на обществения отпор.

Пред БНР председателят му Ивайло Велинов обясни, че те нямат никакво доверие на този инвеститор.

ТЕЦ-Перник отказа да гори RDF и шисти

ТЕЦ-Перник отказа да гори RDF и шисти

От дружеството уточняват, че ще използват само биомаса

"Предишния път имаше инвестиционно намерение, което планираше изгаряне на RDF отпадъци, докато в техния двор беше складиран насипен боклук. Наскоро беше хванат в Италия също такъв насипен боклук, който предполагам тук ще влезе като RDF. Сега твърдейки, че ще изгарят биомаса, ние не можем да бъдем сигурни, че наистина ще изгарят биомаса и покрай нея няма да изгарят и нещо друго", обясни той.

От сдружението настояват инвестиционното намерение да премине през ОВОС.

Според вносителите на възражения срещу намерението в котлите на ТЕЦ-а да се гори биомаса няма как да се постигнат нормите, които са заложени по закон.

От своя страна директорът на дружеството Любомир Спасов обясни, че въвеждането на биогориво е предвидено в националния план за инвестиции, което се базира на директиви на ЕП за подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на общността.

Окончателното решение ще бъде на екоинспекцията в Перник.

Перничани на протест срещу незаконно горене на отпадъци в ТЕЦ-Перник

Перничани на протест срещу незаконно горене на отпадъци в ТЕЦ-Перник

Хората се оплакват от задушлива миризма, проверка не е установила нарушения