И кметовете да имат право да се произнасят по издаването на разрешителни, свързани с отпадъци в техните населени места. Такива законодателни промени възнамеряват да предложат от "Изправи се.БГ", след като председателят на платформата Мая Манолова се срещна с жителите на Батак.

Гражданите от Батак сигнализираха за съхранение на отпадъци в бившия военен завод в града. Те са притеснени от възникването на зарази, проникване на токсични вещества във водата, замърсяване на въздуха и екокатастрофа в града. Достъпът до отпадъците не е ограничен, сградата е опасна, а и се намира в близост до брега на реката, по който има помпени станции за питейна вода в град Пещера.

Отпадъците, които се съхраняват в Батак, са определени като индустриален отпадък, по-специално текстил. От проверката на място се вижда, че само надписите са за текстил, а всъщност на площадката има азбестова вата, пластмаса, кабели, кожа и части от електроника - все отпадък със специален режим на съхранение.

РИОСВ е издала разрешително за съхранение на отпадъци през октомври 2019 г. Същата година сградата на бившия военен завод е определена като потенциално опасна, тъй като няма врати и прозорци, покривът се руши и е пред срутване.

Разрешителното е за 12 000 тона на година - много повече отколкото самият град за година събира - около 2000 тона боклук.

Община Батак е обжалвала разрешителното, но законът не задължава РИОСВ да се допита до кмета и до местната общност.