Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира информационни дни по проект "Насърчаване на културните, исторически и човешки ресурси в граничния регион".

Проектът се финансира по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество с Гърция, Финансов меморандум 2004, съобщиха от министерството.

На 25 юли 2006 г. е предвидена среща с представители на общини, неправителствени организации, университети, музеи, медии и обществеността в Хасково.

Информационната кампания в Кърджали ще бъде проведена на следващия ден, а на 27 юли - в Смолян.

Информационните дни ще приключат на 28 юли със среща с потенциални бенефициенти в Благоевград.

Общата сума по грантовата схема е 5 437 500 евро.
От тях 4 100 000 евро са по програма ФАР и 1 337 500 евро от националния бюджет.
Минималната сума, с която ще се финансират отделните проекти е 50 000 евро, а максималната - 300 000 евро.

За финансиране по проекта могат да кандидатстват общини, асоциации на общини, неправителствени организации, музеи и университети в граничните области.

За България това са областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а за Гърция - префектурите Серес, Солун, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос.

Задължително условие е кандидатите да имат поне един гръцки партньор по проекта.
Грантовата схема ще финансира проекти за опазване и реставриране на обекти с културно-историческо значение и превръщането им в центрове за културен туризъм.