До есента на следващата година в района на Регионалното депо край Ямбол ще заработи компостираща система за биоразградими отпадъци, съобщи БНР. 

Проектът е на стойност 3 млн. и 700 000 лева, като по-голямата част от средствата идват от ОП "Околна среда".

Общият капацитет на компостиращата система ще бъде 2400 тона годишно обработени зелени и дървесни отпадъци, информира ръководителят на проекта Радостин Евтимов.

По проекта се предвижда на различни места в Ямбол да бъдат поставени 108 контейнера за събиране на биоразградимите отпадъци.

Това са зоните, където има по-интензивно градинарство. 

Очаква се изграждането на системата да доведе до намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци.

Търсеният ефект е по-чист град и използване на образувания компост за наторяване и обогатяване.