Изграждат система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия в българската част на Странджа, съобщават от МВР-Бургас.

Тя ще бъде на територията на Царево, Ахтопол и село Лозенец. Изграждането й ще бъде по проекта "Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП "България - Турция" 2014 - 2020 г.

Системата ще включва няколко сирени, с които ще се надгради националната система за оповестяване на населението. Те се ползват за превенция при наближаване на огъня към населените места. От полицията съобщиха, че ще се проведат няколко тренировки и при необходимост с различни сигнали населението ще бъде оповестено при опасност.

Подобна система за наблюдение на горските пожари ще бъде изградена и в турската част на Странджа - общините Визе, Къркларели и Демиркой. Горите, разположени в турската част на Странджа - област Къркларели, ще бъдат наблюдавани, чрез система от дронове. За това по проекта във връзка с наблюдението на горите са закупени две мобилни средства.

Проектът е с продължителност 19 месеца, като общата му стойност е 581 524.57 евро. Целта е увеличаване на интервенциите при превенцията и управление на риска, както и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Заместник областния управител на Бургаска област Владимир Крумов изтъкна важността от създаването на единна система за мониторинг на горските пожари в Странджа, без планината да се дели на българска и турска. Той посочи, че по трансграничния проект двете страни ще наблюдават за аналогични рискове за околната среда. Според него съвместната работа ще повиши и нивото на местния капацитет и експертиза за управление на риска.

"Един от най-пожароопасните райони в България е точно Бургаска област. Странджа е обща планина, което значи, че и отговорността за нейното опазване е обща - българска и турска", заяви Крумов.