За първи път от близо 60 години на остров Персин, Белене има малък къдроглав пеликан. Той се е излюпил е вече любопитно наднича от гнездото.

Експертите от природен парк „Персина” са успели да заснемат, макар и от много далеч, малкото.

То е доказателство, че сформиралата се в резерват „Персински блага” колония от къдроглави пеликани се състои от половозрели индивиди и е вече активна.

Десетилетия наред единствената колония от гнездещи къдроглави пеликани в България беше запазена в емблематичния дунавски резерват „Сребърна“, припомнят от министерството на земеделието и храните.

Последните данни за колония на къдроглави пеликани състояща се от десетина двойки на остров Персин (Белене) са от далечната 1958 година. След построяването на защитни диги на острова, последвано от пресъхването на блатата, колониите на всички водолюбиви птици изчезват.

След мащабния проект за възстановяване на влажни зони, довел до възстановяването на водния режим в блатата на остров Персин през 2008 година и дългогодишна съвместна работа между организациите, водолюбивите птици започнаха бавно да се завръщат по отдавна забравените места и да превръщат Природен Парк „Персина“ отново в „рай за водолюбивите птици“ .

Дирекцията на Природен Парк „Персина“ благодари на всички доброволци, организации и институции, които участваха неуморно и с ентусиазъм в този дълъг и труден процес и ги поздравява с големия природозащитен успех.