От 7 септември до 13 септември броят на спасителите на плаж „Бургас-Север" и на „Бургас-Централен" ще бъде намален до 19, по един на всеки спасителен пост.

14 души ще наблюдават северната ивица, а 5 ще отговарят за централната ивица.

Работното им време е фиксирано от 9 часа сутринта до 17 часа следобед.

От 14 до 20 септември плажовете ще бъдат наблюдавани от 3 обходни спасителни двойки за северния плаж и от една за централния или общо 8 души с работно време от 9 часа до 17 часа.

Заради намалелия брой на летовниците от 7 септември двете плажни ивици стават неохраняеми и за информация на плажуващите ще бъдат поставени необходимите обозначителни табели. От понеделник ще бъде затворен и медицинският реанимационен пункт.

По време на своите дежурства спасителите ще са обезпечени с мобилна телефонна и радио връзка с началника на водноспасителната дейност

Почистването на плажната ивица ще продължи да се осъществява ежедневно до края на септември, а след това - по предварително изготвен график

И след края на сезона всички посетители плаж „Бургас-Север" ще продължават да разполагат целогодишно с безплатен интернет, осигурен от концесионера.