Задържаха над 75 кубика дърва за огрев и ловен трофей без документи, съобщават от Регионалната дирекция по горите - София.

Нарушенията са били установени при общо 270 проверки, извършени между 18 и 24 февруари.

Най-много дървесина е била иззета на територията на с. Черньово - 39 кубика незаконни дърва са били съхранявани в полуремарке на товарен автомобил. На нарушителя е съставен акт, а полуремаркето е задържано.

24 кубика дърва за огрев са конфискувани и край Ботевград.

Два акта са съставени на жител от Златица, който е съхранявал 7 кубика дърва за огрев без марка и превозен билет. Дървесината е задържана.

За нарушения по опазване на горските територии, издаване на протокол за освидетелстване на сечище с невярно съдържание, издаване на превозни билети от насаждение, в което не се извършва сеч, и други са съставени общо 5 акта.

При проверка в частен дом в с. Петково, общ. Елин Пелин, горските инспектори открили ловен трофей от благороден елен, който нямал документи, доказващи законния му произход. Трофеят е конфискуван.

Вчера служителите са съставили акт на частен лесовъд, който не е осъществил контрол при сеч в землището на с. Чибаовци, поради което са били отсечени и дървета от съседно насаждение.