Не е обсъждано и няма основание за искане на отстрел на мечката, посетила обект в гр. Сопот. Това се посочва в съобщение на Изпълнителна агенция по горите във връзка с клип, разпространен в медиите за мечка, която се къпа в басейн на хотел. 

Въпросът с отстрел на тази мечка категорично не е поставян и обсъждан, заявяват от ИАГ.

Сигнал за случая е подаден в Държавно горско стопанство - Карлово от собствениците на хотела, където е забелязана мечката. Комисия, съставена от представители от ДГС - Карлово и Регионална дирекция по горите - Пловдив ще заседава на 4 ноември и ще излезе с решение или за прогонване, или улавяне и преместване на мечката в горска територия, отдалечена от населено място.

Издава се разрешение за отстрел на проблемна мечка само в случаите в интерес на здравето на хората и за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък и други.

В случая нито една от тези хипотези не е налична, поради което няма основания за иницииране на предложение или издаване на разрешение за отстрел на животното, посочват от ИАГ.