Тревожна е перспективата, тъй като декември по прогноза се очертава като месец без много валежи и с ниски температури, а всичко това допълнително усложнява дейността на "ВиК" АД и общината може да влезе в нова криза за вода.

Това стана ясно по време на среща, организирана от кмета на Ловеч Страцимир Петков по проблемите на водоснабдяването във връзка с перманентните прекъсвания.

В срещата взеха участие заместник-кметът Петър Маринов, депутатите Николай Дренчев и Искрен Арабаджиев, а от "ВиК" АД Ловеч участваха директорът инж. Данаил Събевски и инж. Иван Чулев.

Всички се обединиха около становището, че водоснабдителна група "Черни Осъм" е от 1969 г. и голямата част от трасето минава през община Ловеч, но тръбите са напълно амортизирани и се налага да се изгради ново трасе. Има един проект с количествено-стойностна сметка /КСС/ за Ловеч и Плевен на стойност близо 200 млн. лв., но той е остарял.

След срещата кметът разясни, че дългосрочният план за разрешаване на водната криза включва изграждането на ново трасе (около 70 км.) в близост на сегашния магистрален водопровод, тъй като подмяната на тръбите ще отнеме много време. Изграждането може да стане само със средства от държавния бюджет - ако не с предстоящия, то със следващия бюджет.

В краткосрочен план се иска в бюджета да се заложат средства за първоначално хидрогеоложко проучване на няколко терени в общината, където има вероятност да се открият допълнителни водоизточници, които да са в помощ на системата.

В най-компрометираните участъци по селата, където мрежата е изключително остаряла, трябва да се подменят тръбите, категоричен е Петков. Такива са селата Къкрина, Прелом и Малиново.

Пак с цел намаляване на загубите на вода трябва да се вземат спешни мерки за някои отклонения в горната част на Ловеч. Тъй като отклоненията са на малка дълбочина и са с етернитови тръби, те се пукат при преминаване на тежка техника и загубата на вода е значителна.

Участниците в срещата се обединиха около тези спешни точки. Двамата депутати са поели ангажимент да лобират в парламента за отпускане на средства. Очакванията са общините да имат по-голямо финансиране за проекти от новия бюджет.

Вече 11 села в Ловешко са на режим, водата в Дойренци да не се пие
Обновена

Вече 11 села в Ловешко са на режим, водата в Дойренци да не се пие

Надвишение на концентрацията на нитрати e констатирано в питейната вода в село Дойренци