Кметът на Пазарджик Тодор Попов е внесъл предложение в общинския съвет за увеличение на данъка за автомобили. Ако бъде прието то трябва да влезе в сила от следващата година, съобщи "24 часа".

Искане за увеличение бе направено и за такса "смет".

Според предложението трябва да бъде увеличена тарифата за мощност на двигателя, на автомобила. За колите до 55 kW завишението да е от 0,40 на 0,60лв. за киловат, за тези от 55 до 74 kW - от 0,54 на 0,81 лв., а при мощност от 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 на 1,50 лева.

В мотивите за предложението си Тодор Попов посочва, че данъка за автомобили в община Пазарджик не е променян от 2009 г. и е сред най-ниските в страната. Освен това с увеличението ще бъдат формирани повече собствени приходи в общината, което ще позволи да бъдат реализирани проекти по проектиране, изграждане и реконструкция на пътища и инфраструктурни обекти.

В изложението си кметът Попов пояснява, че за МПС с мощност до 55 kW, включително, предложеното увеличение е 0,26 лв. спрямо минималните законови равнища. Сумата на годишно увеличение за произволно избран автомобил с година на производство 2008 г. в зависимост от долната или горната граница на киловатите в групата е съответно между 9 лв. и 13 лева.

За МПС с мощност над 55 kW до 74 kW ,включително, предложеното увеличение е 0,26 лв. спрямо минималните законови равнища. Сумата на годишно увеличение за произволно избран автомобил с година на производство 2008 г. в зависимост от долната или горната граница на киловатите в групата е съответно между 17 лв. и 23 лева. За МПС с мощност над 74 kW до 110 kW включително предложеното увеличение е 0,40 лв. спрямо минималните законови равнища. Сумата на годишно увеличение за произволно избран автомобил с година на производство 2008г. в зависимост от долната или горната граница на киловатите в групата е съответно между 35 лв. и 51 лева.

Ако предложението за повишаване данъка на автомобилите на Тодор Попов бъде прието то ще донесе допълнителни приходи в хазната на община Пазарджик от малко над 1 милион лева.