Експертната комисия на Министерството на културата, която извършва подробно обследване на всички сгради в района на площад "Тройката" в Бургас, вече започна работа.

Това съобщиха от Министерството на културата.

Целта е да бъде завършена процедурата по предоставяне на окончателен статут на сградите - недвижими културни ценности.

Снимка 468919

Източник: Министерство на културата

Комисията беше назначена със заповед на министъра на културата Боил Банов вчера.

Проведоха и първа работна среща с представители на Община Бургас.

Подробно обследвани бяха сградата на бивши Маринкови хамбари и жилищно-търговска сграда, читалище "Пробуда", които притежават статут на декларирана единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория "за сведение".

Установява се и дали са извършвани нарушения до момента.