Именуват четири нови улици в Бургас на заслужили жени.

Решението е по предложение на Гражданска инициатива "Бургас-Паметни жени".

Улиците се намират в ж.к."Меден рудник" и вече ще носят имената на:

Анна Карима (1871-1949) - една от най-ярките фигури на женското движение в България, допринесла за извоюване избирателно право за българските жени, както и за правото им на висше образование;

Анна Бозвелиева (1863-1948) - основала и управлявала първото частно женско професионално училище "Княгиня Евдокия" на ул."Ат.Славов" в Бургас, организирала безплатни ученически трапезарии;

арх.Мария Досева (Мария-Луиза Досева-Георгиева) (1894-1975) - първата жена дипломиран архитект в България, проектирала за Бургас и региона в продължение на 53 години, включително емблематични сгради като хотел "Чехословакия", сградата на настоящата детска градина "Звездичка", дарила проекта на първия детски дом в Бургас;

Лада Галина (Ганка Славова Габровска) (1934-2016) - родена в Бургас, филолог, писател, съосновател на българското училище във Вашингтон, САЩ и един от първите преподаватели в него.

От гражданската инициатива са категорични, че ще продължат да полагат усилия в тази посока, тъй като още много жени заслужават имената им да бъдат увековечени в историята и градската памет.