Центърът на Асеновград ще бъде принудително разчистен от масово разрасналите се незаконни търговски обекти.

Наказателната акция стартира от атрактивната крайречна зона, в която преди година бяха вложени немалко средства по проект „Красива България" и общинско съфинансиране.

Там ще бъдат съборени самонастанили се питейни заведения върху общинска собственост, съобщи заместник-кметът на община Асеновград инж. Георги Георгиев.