Подписка срещу бъдещ завод за преработване на отпадъци инциираха в Малко Търново, съобщава БНР.

Предвижда се да бъде изградена за инсталация за производство на електрическа енергия чрез газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения. Изпълняващия длъжността кмет Тонка Стоева поясни, че съоръжението ще е до градския стадион, в близост до жилищни сгради.

Гражданите негодуват, че не е имало обществено обсъждане, а Стоева подчерта, че градът попада в границите на Природен парк "Странджа" и Натура 2000.

Тя обясни, че отпадъкът, който е на територията на община Малко Търново, вероятно няма да е достатъчен, за да се поддържа тази инсталация. Това по нейни думи означава, че трябва такива отпадъци да се превозват и от други места.

Стоева уточни, че становища относно проекта може да се изпращат до края на месеца.