Компрометирана е дигата на река Марица в землището на град Ветрен, община Септември.

Инцидентът е следствие на падналите обилни валежи и повишаване на нивото на реката.

В момента се работи с тежка техника, за да не се допусне заливане на земеделски земи и да се застраши инфраструктурата и населението в района. Към момента няма такава опасност, съобщават от "Напоителни системи".

Техни екипи, включително изпълнителният директор на Дружеството и управителят на клон "Тополница" са на място. Предприемат се незабавни мерки и действия за овладяване на ситуацията.

Поради продължаващите валежи в страната всички екипи на дружеството работят в непрекъснат 24-часов режим. Обхождат се всички хидромелиоративни съоръжения, които са собственост или се стопанисват от "Напоителни системи" ЕАД.

Екипите на "Напоителни системи" ЕАД в цялата страна са в аварийна готовност.