Новоизлюпените пеликанчета в резервата „Сребърна” вече са тръгнали на водни разходки.

Младото поколение в колонията на защитения вид в резервата се излюпи през март месец. Малките още не могат да летят, но вече се учат да плуват.

Гнездовият период за около 70 двойки продължава. Част от птиците, които долетяха по-късно, все още мътят.

Поколение очакват лебедите и чаплите.

Нивото на водата при голямо водно огледало е 310 см и е стабилно. Поради неустойчивите метеорологични условия и наличието на вятър, се наблюдава активно движение на плаващите тръстикови острови (кочки).

Проведени са срещите в ПР „Сребърна“ във връзка с пожароопасния сезон в защитените местности, изключителна държавна собственост. В управлението е налично оборудване за потушаване на пожари.

Предвид активния туристически сезон, експертите на РИОСВ-Русе призовават природолюбителите да не замърсяват територията на резервата  и да спазват режимите в заповедта на обявяването му.