Медицински мобилен екип ще се грижи за здравето на близо 200 деца в добричките села Карапелит, Алцек, Батово, Воднянци, Ловчанци, Победа, Овчарово и други по-малки из общината, съобщи БТА.

Към новата социална услуга има голям интерес от родителите из населените места, където медицинските грижи са труднодостъпни или ограничени.

В мобилния екип ще има педиатър, медицинска сестра и стоматолог. Те ще посещават на място пациентите си, който ще са от бебешка до 7-годишна възраст.

Медиците ще следят за здравното, физическото и психомоторното развитие на малчуганите. Нововъведението е част от проекта "Равен шанс за всички деца в община Добричка".

Парите, които са над 588 000 лв., идват по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

По проекта има и още една социална придобивка. В село Стефаново има изграден общностен център. Там ще се предоставят допълнителни услуги на деца и родители от уязвими общности, както и на деца с увреждания.

Екип от социален работник, психолог, рехабилитатор и педиатър ще работи за ранна интервенция на уврежданията. Целта е да се предотврати изоставянето в развитието на тези деца.

Родителите ще бъдат обучени в специални умения за отглеждането на деца с увреждания, за да не бъде допуснато настаняването им в социални заведения.

От услугите в центъра в Стефаново се очаква да се възползват около 300 родители от общината, за които се предполага, че "усещат дефицит във връзката си с децата". В екипа от консултанти има и юрист.