В България се събират около 200 вида лечебни растения. Те се използват във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, в козметиката и народната медицина, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В последните години в пунктовете за изкупуване на билки се събират и обработват около 15 000 т лечебни растения, според отчетите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Около 20 вида билки са обект на активна търговия. 

Забраниха брането на 24 билки

Забраниха брането на 24 билки

Абсолютно забранен е мурсалският чай

За да се запазят съществуващите видове билки, трябва да се следват правилата за опазване и устойчиво ползване на находищата на диворастящи лечебни растения, както и да се спазват технологиите за култивиране.

Богатството на лечебни растения и позицията на България като един от световните лидери по събиране и доставяне на билки, обосновава необходимостта от изучаването, опазването, рационалното и ефективното използване на ресурса от лечебни растения, пишат от МОСВ.

Законът за лечебните растения регламентира всички дейности по опазване и ползване на лечебните растения. В него са описани задълженията на физическите и юридическите лица и на институциите.

Яки глоби за хора и фирми, които събират незаконно билки

Яки глоби за хора и фирми, които събират незаконно билки

С разписания определят къде колко стръка могат да се берат

Основната цел на закона е осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво ползване на лечебните растения на територията на страната.

От МОСВ припомнят, че две наредби към Закона за лечебните растения въвеждат правилата и изискванията при събирането на билки, устройството и дейността на билкозаготвителните пунктове и складовете.

Това са Наредба №2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и Наредба №5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки.

Повече информация по темата за лечебните растения ще откриете на: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/lechebni-rasteniya/