Осем язовира са запълнени над 90% от обема си. Това са язовирите: "Йовковци", "Камчия", "Среченска бара", "Ясна поляна", "Боровица", "Студен кладенец", "Пчелина" и "Тича", информират от МОСВ.

От Екоминистерството призовават институциите да създадат организация, за да се избегнат наводнения. В отворено писмо от Министерството на околната среда и водите предупреждават, че на 2 и 3 март се очаква повишение на температурите в комбинация с валеж от дъжд и сняг. Те се позовават на прогноза от НИМХ. Това може да доведе до повишение на речните нива, пишат от ведомството на Нено Димов.

Собствениците на язовири в област Смолян да следят нивото на водоемите

Собствениците на язовири в област Смолян да следят нивото на водоемите

Заради очакваното обилно снеготопене

От регионалното министерство искат да бъде въведено денонощно диспечерско дружество, както и щабове за работа в зимни условия. Те да имат добра комуникация с областните и общинските администрации.

Ще се повишават нивата на реките южно от река Айтоска, в долните части от водосборите на Тунджа и Марица, във водосборите на река Арда и притока ѝ Върбица, както и в долните части от водосбора на Струма и притока й Струмешница. Там има ниска вероятност за поройни наводнения, предупреждават от МОСВ.

Системите за ранно предупреждение прогнозират достигане на нивото на жълтия праг на предупреждение за реките:

р. Тунджа при Елхово - в обедните часове на 3 март

р. Черна при Смолян - във вечерните часове на 2 март

р. Ардинска при Ардино - през нощта на 2 срещу 3 март

р. Върбица при Златоград - във вечерните часове на 2 март

В писмото си от МОСВ припомнят, че те управляват и разпределя водите само на язовирите, включени по Приложение 1 към чл. 13 на Закона за водите.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28 февруари 2018 г. е 4542,3 млн. м3. Тя и представлява 70% от сумата на общите им обеми.

Завирените обеми в тези язовири са за:

питейно-битово водоснабдяване - 85,5 % от общия им обем

напояване - 54,9 % от общия им обем

енергетика - 78,3 % от общия им обем.

Спряха наказателното производство за наводнението в село Бисер

Спряха наказателното производство за наводнението в село Бисер

Чакат разпит на трима пострадали, които са в чужбина

От Екоминистерството уверяват, че са създали възможност да се освободят водни обеми. Целта е да се осигури контролирано изпускане или насочване на водни обеми към ВЕЦ. Същевременно обещават, че при предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването. Междувременно министърът на регионалното развитие Николай Нанков разпореди превантивни действия за избягване на рискове при осигуряването на ВиК услуги на населението.

С писмо до водоснабдителните дружества министър Нанков ги предупреждава да предприемат мерки срещу замръзване на водопроводи и съоръжения. Препоръката е да се избегат бедствени ситуации и риск за човешкото здраве.

Мерките са във връзка с усложнената зимна обстановка, придружена с ниски температури и продължителни валежи от сняг, както и предстоящото пролетно снеготопене.

В указанията се изисква ВиК дружествата, които стопанисват язовири за питейно-битово водоснабдяване, да се придържат стриктно към програмата за технически контрол, проекта за експлоатация и поддържане на язовирните стени и прилежащите им съоръжения.

МВР съветва какво да правим при наводнение

МВР съветва какво да правим при наводнение

От МВР-Бургас съветват хората да избягват пътуването в понеделник

Дружествата трябва да осигуряват контролирано поддържане на водното ниво. То е описано в месечен график, даден от Министерството на околната среда и водите.

От регионалното ведомство съобщават, че при изпускане на вода от язовирите или при аварийни условия трябва да бъде информирана общинската администрация, басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.

Фермери обвиняват за наводнението "Напоителни системи"-Бургас

Фермери обвиняват за наводнението "Напоителни системи"-Бургас

2-метрова приливна вълна от язовира заляла имуществото на фермерите

Водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения, включително обслужващите ги електрически инсталации трябва да се приведат в пълна готовност за работа при усложнени зимни условия.

Актуална информация за речните нива може да намерите на адрес:

http://www.moew.government.bg/bg/prescentur/rechni-niva/