Има предпоставки за наводнения в събота и през нощта срещу неделя във водосборите и по горните течения на реките Искър, Марица и Места. За това предупреждават от министерството на околната среда и водите  (МОСВ).

Във вечерните часове днес и през следващите дни ще има повишения на нивата на реките в планинските части от Дунавския басейн и краткотрайни в Източнобеломорския басейн.

Военни помагат след наводненията в Бургаско

Военни помагат след наводненията в Бургаско

Те са оборудвани с моторни помпи и транспортна техника

Продължава контролираното изпускане на язовир "Студена", уточняват още от екоминистерството.