Над десет служители на Държавно горско стопанство-Кърджали и Държавно ловно стопанство - "Женда" са дисциплинарно наказани, съобщава БТА.

Основно нарушенията на служителите са, че превозват повече от това, което пишат или пишат един асортимент, а се оказва друг.

Според ръководството на Държавното горско стопанство сред закононарушенията няма такива с особен материален интерес.

Голяма част от нарушенията са открити от контролния орган - Регионалната дирекция на горите-Кърджали, след което е последвала и реакция на стопанството.

През годината са съставени близо 100 акта за незаконна сеч. Всички актове обаче се отнасят за малки количества дървесина.