След 1 януари 2008 г. в област Русе ще бъдат разкрити общо 1314 работни места по дейности по националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", информира ruseinfo.net.

От тях 425 са за дейности по предотвратяване на аварийни ситуации в зимни условия - към осемте общини. За всички включени в аварийните групи се осигурява заетост до края на март.

Петдесет и осем са одобрените от Агенцията по заетостта проекти от област Русе за финансиране по националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през 2008 г.

С тях през идната година в осемте общини на областта се разкриват 889 работни места, на които ще бъдат наемани безработни, предимно на социално подпомагане.

За отделните общини одобрените проекти са:

 

  • Борово - 5 за 63 работни места
  • Бяла - 6 за 78 работни места
  • Две могили - 2 за 56 работни места
  • Ценово - 4 за 45 работни места
  • Вятово - 8 за 276 работни места
  • Русе - 26 за 313 работни места
  • Иваново - 4 за 43 работни места
  • Сливо поле - 3 за 15 работни места

Безработните жители на областта, обект на програмата, ще бъдат наети в общополезни дейности, дейности с траен характер на територията на частни работодатели, в селскостопански дейности - земеделски производители, кооперации и преработвателни предприятия.

Това ще става постепенно през следващите месеци - според дейностите и тяхната сезонност.

По другата национална програма - "Асистенти за хора с увреждания", по дейността „Социален асистент" ще бъдат финансирани два проекта в област Русе, с които могат да бъдат субсидирани 60 работни места през 2008 година.
За отделните общини: Русе - 50 работни места; Иваново - 10.

Наетите по програмата социални асистенти ще се грижат за поне 120 нуждаещи се лица от двете общини.