Питейната вода в местността Снежана в община Батак не отговаря на изискванията, съобщава БНР.

Според експертите от Регионалния здравен център в Пазарджик, наличието на колиформи е завишено многократно.

Препоръчва се до отстраняването на проблема да не се ползва вода за пиене в района.

Отклонения от микробиологичните стандарти са открити и в част от питейната вода във Велинград.

Причината е замърсяване заради отстранявани аварии във водопроводната мрежа. Издадено е предписание за извършването на хигиенни мероприятия.