Нивото по целия плавателен път по река Дунав остава критично ниско. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав".

Водните стоежи, отчетени от деветте хидрометричните станции на АППД, показват най-ниско ниво при пегел Оряхово - минус 29 см от "кота нула". Разликата за 24 часа е минус 2 см.

Прогнозата е през следващите дни нивото на реката да продължава да намалява.

Очаква се на 19 октомври нивото при Русе да спадне с още 4 см и да достигне минус 16 см.

Маловодието е на лице и в Горен Дунав, където корабите престояват поради невъзможността да преминат участъка от Виена до Братислава.

Причината за това е липсата на валежи в последните 3 месеца по цялото протежение на реката.
Ниските водни стоежи са характерни за този период от годината, вследствие на сушата от летния сезон, обясняват от агенцията.