Нормален е трафикът по граничните пунктове с всички съседни страни в последния работен ден на 2017 г.
На българо-сръбската и на българо-македонската граница трафикът е обичаен за всички гранични пунктове, съобщиха от Гранична полиция.

На българо-гръцката граница няма натоварване и движението на всички гранични пунктове е с обичайно темпо за влизане и излизане в страната. На българо-турската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-румънската граница трафикът също е спокоен на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.