През 2015 година нови 368 огнестрелни оръжия са били регистрирани в служба КОС към МВР в Шумен. През 2014 година регистрираните огнестрелни оръжия на територията на областта са били 7011. 
Това показва статистиката на полицията, съобщава БТА.

През миналата година са регистрирани три злополуки със законно притежавано огнестрелно оръжие в региона.

Общо 7379 оръжия се водят на отчет в службата КОС. От тях 5028 са за ловни цели, а останалите са собственост на юридически лица и еднолични търговци и са придобити за служебни и граждански цели.

През 2015 г. са иззети 22 незаконно притежавани огнестрелни оръжия и 102 боеприпаси, а през 2014 г. - 23 оръжия и 2756 боеприпаси.

От девет души са отнети 17 огнестрелни оръжия, които не са отговаряли на нормативната уредба. През 2014 г. този брой е бил 42 огнестрелни оръжия от 12 души.