Откриха регионално депо депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. То е с площ от 145 504 кв.м, уточниха от МОСВ.

Депото ще ползват 9 от единайсетте общини в региона - Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Батак, Велинград и Ракитово, чиито сметища се закриват и предстои рекултивацията им.

Депото бе открито от екоминистър Нено Димов, изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Ренета Колева и кмета на Пазарджик Тодор Попов.

Изграждането на депото е финансирано с български средства по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Правилното третиране на отпадъците е един от приоритетите на МОСВ и на европейската политика и това не е случайно. То е пряко свързано със здравето и с качеството на живот на гражданите, заяви екоминистърът.

Инвестицията е почти колкото годишния бюджет на общината - над 15, 8 млн. лв. и ще обслужва около 250 хил. души в района. Министър Димов увери присъстващите, че до края на годината България ще се справи и с останалите стари сметища от наказателната процедура срещу страната ни.

Строителството на Клетка 1 започна през октомври 2015 г. Предстои изграждането на втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране.

"Днес е поредният хубав ден не само за община Пазарджик, защото слагаме началото на края на една повече от 30-годишна сага, свързана с депонирането на битови отпадъци в нашия район", каза кметът на Пазарджик Тодор Попов.