Няма непосредствена опасност за населението от преливане на реки и язовири, съобщават от МОСВ, цитирани от bTV. 

Към момента преливат язовирите Боровица и Пчелина, но не създават опасност. Други 6 язовира са запълнени над 90%. Те са в различни части на страната, но там няма контролирано изпускане на водата.

Не се очаква снеготопенето в следващите дни да се окаже проблем, показват анализите на министерството на околната среда и водите.

По-високи нива на реките в отделни части на страната може да има.

Системите за ранно предупреждение на реките Марица, Арда и Тунджа сочат, че водите ще бъдат под праговете за внимание.