Трети ден продължава проследяването на качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия пожар на 2 юни в Шишманци.

Измерванията от тази нощ (3 срещу 4 юни), показват спазване на нормите по всичките 26 показателя, които се засичат от мобилната станция на Регионалната лаборатория на ИАОС.

Показанията за циановодород, засечени в село Шишманци са на 60-70% от границата на допустимото.

Замерванията в района, засегнат от пожара на бившия цех за стоманолеене в Шишманци, ще продължат и през следващите дни.

Нямало замърсяване на въздуха в селата край Шишманци, твърдят властите

Нямало замърсяване на въздуха в селата край Шишманци, твърдят властите

Няма пряка опасност за здравето на местните хора

Поради неблагоприятните климатични условия, задържалият се облак с дим над Шишманци и района, и неприятната миризма на изгоряла пластмаса, РИОСВ - Пловдив препоръчва да се избягват дейности на открито и да се затварят прозорците на жилищата в населените места, разположени около пожара на цеха на бившия стоманолеярен завод.