РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция-Черноморски район организираха съвместна проверка по сигнала за авария по тръбопровода във Варненско езеро.

Готов е докладът на ВИК-Варна, че са забелязали промени при работата на канално-помпената станция Аспарухово. Общината е разпоредила на фирмата, която извършва ремонта на тръбопровода да направи проверка. След водолазния оглед се оказва, че там има една пукнатина вследствие на нейното прегъване, заради неравния терен, където временно е положена тръбата.

Още през септември миналата година тези отпадни води вече не изтичат във Варненското езеро и се изтласкват до пречиствателната станция, обаче вследствие на това, че дъното е неравно и че не е било предварително обработено, се е получила тази пукнатина. Така че сега не може да се каже, че в пълен обем тези води изтичат, но все пак пробойна има.

Ревизоро иска да знае укрива ли се информация за теча във Варненското езеро

Ревизоро иска да знае укрива ли се информация за теча във Варненското езеро

Димитров нареди контролните органи до края на седмицата да му докладват

От фирмата уверяват, че за два дни, ако времето позволява, те се готови за своя сметка да направят необходимия ремонт.

"В този участък е спряно удълбочаването на канала, което е паралелен проект на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура. Очакваме технически решения за възможността за хоризонтален сондаж, отделно се прави проучване от "Хидроремонт" за оборудване, което да може да изкопае траншея, и трето - пратили сме геоложкия доклад на "Пристанищна инфраструктура" за характера на почвата и те да решат какво ще правят", поясни заместник-кметът Христо Иванов.

"Тоест търсим по-най-бързия начин оптимален технически вариант за решаване на проблема", допълни той. 

Установиха нов теч на отпадни води във Варненския залив

Установиха нов теч на отпадни води във Варненския залив

Вероятна причина била неравният терен под временната тръба

Новата фирма трябва да намери решение и да постави тръбата на подходящо място и траншеята да бъде така удълбочена, че когато минават кораби да не може да закачи с котва тръбата. Това е трябвало да се предвиди още през 2011, когато е изработен тръбопроводът.

Община Варна е сезирала прокуратурата по този казус. 

Важното било тези отпадни води от Аспарухово да стигат отново до пречиствателната станция. Очакват се резултатите дали има замърсяване на езерото.