Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е взела проби от кравите, пили вода от река Марица, край Димитровград. Пробите ще бъдат изпратени за изследване в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

Изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков е посетил мястото на инцидента и лично разговаря със стопанина.

Желязков е обяснил, че съгласно законодателството след установяване на причината за смъртта на животните, ще бъде взето решение какъв финансов инструмент да бъде ползван за обезщетение.