В Плевен обновяват базата на социалния патронаж, съобщи БНР. На общината са предоставени 22 хил. лв.

400 са потребителите на домашния патронаж, социална услуга, предоставяна от Общината. Материалната база ще се обнови с нови електрически пекарни и професионални електроуреди, които се използват в ежедневната работа на персонала.

Средствата се отпускат от фонд "Социална закрила" над 22 хиляди лева, а собственото общинско финансиране е 2018 лева.

Очаква се общината да реализира проекта до 30 ноември.