Започна рехабилитацията на най-големия квартал в Дупница - "Бистрица".

Проектът е по Оперативна програма "Региони в растеж". Стойността на проекта възлиза за около 5 млн. лева, съобщава БНР.

Проектът за обновяването на квартал "Бистрица" предвижда да бъде ремонтирана уличната мрежа. Ще се подменят тротоари и ще се подновяват междублоковите пространства. Очаква се и да бъде увеличена парковата площ в квартала, както и да се изгради нова спортна площадка.

Проектът ще започне с премахването на около 150 незаконни гаража. Незаконните постройки не били съвместими с плановете за рехабилитация на квартала.

Освен рехабилитацията на квартала, там започва и друг проект - в жилищния комплекс ще се изгражда нов водопровод. Очаква се да бъде подменена голяма част от 6-километровата ВиК мрежа на квартал "Бистрица".

Този проект възлиза на около 1 млн. лева, с което общата стойност на проектите за обновяването на квартала става около 6 млн. лв.