От ВиК Асоцията в Бургас настояват язовирите "Порой" и "Ахелой" да бъдат обявени като резерви водоизточници за питейни нужди, съобщиха от областната управа в Бургас.

На заседание на асоциацията с участието на 13 общини и ВиК дружеството областният управител Вълчо Чолаков поиска решения на проблемите с водоподаването в най-малките населени места на територията на област Бургас. По думите на Чолаков малкият брой жители не е причина да бъдат отлагани решенията на проблема. Той поиска свикване на извънредно Общо събрание на Асоциацията, на което да се обсъди наболялата тема и да се набележат конкретни решения.

Присъстващите настояха язовирите "Порой" и "Ахелой" да бъдат обявени за резервни водоизточни за питейно-битови нужди. В момента те са за напояване.

Според експертите, в случай на абсолютна суша, водата в язовир Камчия ще стигне до месец май 2021, без да се налага режим. Ако язовирите "Порой" и "Ахелой" бъдат пригодени за питейни нужди, в сегашното им състояние биха увеличи периода с още три месеца, а при пълен капацитет с цяла година.

От ВиК дружеството са готови с проектите за ремонт на язовир "Порой", работи се по проектиране ремонтните дейности на язовир "Ахелой".

Два са основните критерия, които ще ускорят процедурите по ремонта на двете съоръжения. Първият е приемане на решение ремонтите да се извършат по облекчения ред за провеждане на обществени поръчки, което би спомогнало ВиК дружеството да предприеме по-бързи действия. Второто изискване е ремонтите да се извършват в сухо време. Към настоящия момент тези предпоставки са налице, а необходимата сума е приблизително 15 млн. лева.

Експерт по водите: Умишлено се създават водни кризи

Експерт по водите: Умишлено се създават водни кризи

Очакват се загуби в язовирите "Ястребино", "Тича", "Камчия"

Други експертите от ВиК асоциацията поддържат мнението, че язовирите могат да станат "за смесено ползване". Решението дали това ще се случи е от компетентността на отговорните министерства.