Варненската община Аксаково е в бедствено положение. То бе обявено със заповед на кмета инж. Атанас Стоилов.

Заради усложнената метеорологична обстановка в резултат от силния вятър, снегонавяване, намалена видимост, ниски температури и обледявания на територията на община Аксаково е с прекъснат достъп по пътищата.

По улиците има преспи, които пречат на движението на обществения транспорт. Затворен е републикански път ІІІ-2902 (Аксаковска панорама - Кичево), а по останалите пътни артерии от републиканската пътна мрежа, свързващи населените места на община Аксаково, е силно затруднено движението. Обстановката възпрепятства придвижването на снегопочистващата механизация до общинските пътища и населените места на територията на общината.

Началото на бедственото положение на територията на Община Аксаково е от 12.00 часа на 28 февруари 2018 г. до 24.00 часа на 01 март 2018 г. Задействан е общинския план за защита при бедствия на община Аксаково, в частта "Действие при снежни бури, поледици и обледявания".

В тази ситуация има приоритетно снабдяване на детски, социални и здравни заведения с храна. Приоритетно се осигурява отопление на всички административни сгради и детски заведения.

Не пътувайте за Североизточна България

Не пътувайте за Североизточна България

100 сигнала за помощ са получили пожарникари само в сряда до обяд

Мобилизирана е цялата налична техника за снегопочистване.

Заради бедственото положение е забранено влизането, пребиваването и движението на автомобили на територията на община Аксаково, освен тези на екипите от Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, продоволственото снабдяване на населението и движението по ул. "Георги Петлешев" в Аксаково.

Забранява се движението на обществения транспорт по утвърдената транспортна схема на община Аксаково, с изключение на линии с №№ 43, 409 и 121, според кметската заповед.

При необходимост от лекарска помощ на бедстващи директорът на "Център за спешна медицинска помощ" - Варна да осигури линейки с висока проходимост на разположение.

Всички кметове по населените места на община Аксаково да подадат своевременна информация за лицата, които подлежат на хемодиализа, с цел своевременно организиране на извозването им до болничните заведения.

Заповедта е публикувана на интернет страница на Община Аксаково.