Община Троян осигурява почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 104 нуждаещи се хора с увреждания и възрастни хора, информира БНР.

По думите на кмета на града Донка Михайлова целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на медико-социални услуги.

Стойността на проекта е над 280 хил. лв.

"Надяваме се в голяма степен да се подобрят възможностите на възрастните хора да получават грижа в дома, а не в социална институция", подчерта кметът.

Продължителността на проекта е 17 месеца, като предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

По проекта ще бъдат закупени и кола за патронажна грижа, оборудване и обзавеждане на кабинет и медицинско оборудване за изпълнение на мобилните почасови услуги.

Дейността ще бъде осъществена от лечебно заведение, което още бъде избрано чрез конкурс.

"Това е и една добра възможност да бъде осигурено допълнително възнаграждение на медицински специалисти", допълни още Михайлова.