Ветрино събира отряд от доброволци за борба с бедствия, аварии и пожари, съобщиха от общината.

Предложението е било мотивирано от "възникнал интерес от страна на жители на община Ветрино да вземат участие като доброволци в това формирование", посочи кметът д-р Димитър Димитров.

Днес Общинският съвет прие с пълно мнозинство броят им да бъде увеличен до 25. Досега отрядът, създаден по Закона за защита при бедствия през 2017 г., се е състоял от 5 души за извършване на спасителни действия при снегонавявания, наводнения, пожари и други бедствия, възникнали на територията на общината.

Кметът и общинският служител по Гражданска защита отговарят за доброволците, които при пожар получават нареждания от началника на Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Провадия.

Разходите за новите 20 доброволци ще бъдат поети по реда на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Средствата за останалите 5 души ще бъдат платени от Община Ветрино.

Всеки член ще има граждански договор с общината, като заплащане ще се предоставя само при участие в спасителни акции. Допълнително, всеки от доброволците ще получи и застраховка при злополука.

"Вече имаме 25 кандидати. Очакваме и още заявления. В това число и на професионални пожарникари, които имат вили на територията на общината и са готови да се включат в доброволчески дейности в свободното си от дежурства време", обясни д-р Димитър Димитров.

С разширяването на доброволческото формирование от община Ветрино се надяват да получат от МВР и рециклирана пожарна кола. От скоро на територията на общината отново има и противопожарен автомобил, собственост на частна фирма. 

Припомняме, че през октомври 2023 г. голям пожар се разрази в село Невша, община Ветрино. Кметът посочи този случай като добър пример за нуждата от допълнителни доброволци.