На извънредно заседание Общински съвет - Ямбол не прие предложението на общински съветници за референдум по следния въпрос: "Съгласни ли сте с двугодишен мораториум /разсрочване/ на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G /пето поколение/ на територията на Община Ямбол?", съобщават от общината. 

Становището на юристи относно съдържащия се в предложението въпрос беше, че той е незаконосъобразен и е в противоречие с чл.26, aл. 1 oт Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а Общинският съвет няма правомощия и не е компетентен да гласува за такъв референдум. Въпросът е от компетенцията на органи на национално ниво.

Становището на Постоянната комисия "3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията" при Общински съвет - Ямбол беше за отказ от провеждане на референдум по въпроса.

Референдум за 5G мрежата и парламентарни избори в едно искат в Ямбол

Референдум за 5G мрежата и парламентарни избори в едно искат в Ямбол

Общинските съветници настояват за 2-годишен мораторум върху 5G мрежата

Председателят на Общинския съвет Антон Шиков изтъкна, че общинските съветници биха могли да гласуват на следваща сесия за провеждане на национален референдум по реда на чл.10, ал.1, т.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Тази точка гласи, че ако една пета от общинските съвети на територията на Република България приемат това становище, Народното събрание е длъжно да проведе национален референдум.

Шиков заяви, че на редовното заседание през март ще внесе предложение, с което Общински съвет - Ямбол да одобри предложение към Народното събрание за провеждане на национален референдум по темата за временен мораториум върху изграждането на 5G съоръжения.

Председателят на Общинския съвет предложи тайно гласуване, за да няма партиен натиск върху съветниците и да се избегне извличането на политически дивиденти в предизборната обстановка. Той заяви, че процедурата е съгласувана предварително и с представителите на Инициативния комитет, внесли предложението за референдум. Общинските съветници гласуваха за провеждането на таен вот.

С 21 гласа "за", 10 - "против", двама "въздържали се" и една недействителна бюлетина тридесет и четиримата присъстващи в залата общински съветници гласуваха отказ от провеждане на местен референдум по въпроса, формулиран в предложението, поради неговата незаконосъобразност, на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.3, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Припомняме, че Балчик стана първият град у нас, който забрани изграждането 5G мрежата. Причина за това решение бе подписка, в която бяха включили 183-ма граждани, които настояваха за блокирането на 5G мрежите заради опасения около техния ефект върху здравето.

След това и Мездра наложи мораториум върху 5G мрежата.