Община Пловдив обяви частично бедствено положение, съобщава БНР. Предприето е спешно почистване на коритото на река Марица. 

Община Пловдив е обявила обществената поръчка по процедурата за договаряне без предварително обявление. Срокът изтича утре.

Процедурата става възможна след обявено от кмета Здравко Димитров частично бедствено положение заради състоянието на речното корито.

С комисия, назначена на 15-ти септември тази година е установено наличие на компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Марица на територията на гр. Пловдив, както и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на р. Марица във всичките й участъци на територията на града.

С цел превенция на риска от наводнения в спешен порядък следва да се почисти коритото Марица до заустването с река Пясъчник.