Трето поколение се очаква да бъде излюпено от къдроглавите пеликани, които гнездят на наколната дървена платформа в блатото Песчина в Природен парк "Персина".
Към момента гнездящите двойки пеликани са девет, съобщиха от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и ДПП "Персина" - гр. Белене, позовавайки се на редовно наблюдение.

Тази колония на къдроглави пеликани е най-късно гнездящата в Европа. Новосформираната колония птици мътят. За специалистите това е добър знак за успех и през този размножителен сезон.

Вече се появиха и първите розови пеликани, които могат да направят опит за гнездене.

През 2016 г. за пръв път от 60 години бе сформирана нова гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България. Преди това единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас бе езерото Сребърна.

През зимния сезон, бе извършен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните на остров Персин. Построена бе и нова наколна дървена платформа, на мястото на стара и разрушена.

Във възстановителната работа по платформите се включиха служителите на Парка и доброволци от БДЗП. Поддържането на платформите за пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекция на Природен парк "Персина".