Огнище на птичи грип е установено в птицеферма в пловдивското село Трилистник, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

По данни на агенцията за този обект това е второ огнище за тази година и пето от 2017 година до днес.

Към момента на установяване на огнището в птицефермата се отглеждат над 30 000 птици, като съмнението за заболяване сред тях е породено от повишена смъртност.

През тази година в Европа вирусът на Високопатогенна инфлуенца (H5) е потвърден при 1 790 диви птици и в 1 219 огнища във ферми с домашни птици. В момента циркулират основно щамовете на Високопатогенна инфлуенца H5N8 и H5N1.

От началото на годината у нас са потвърдени 9 огнища (включително новото в село Трилистник) и два случая при диви птици.

Унищожават 40 000 кокошки в Хасковско заради птичи грип

Унищожават 40 000 кокошки в Хасковско заради птичи грип

Птиците в района ще бъдат прегледани от ветеринари...

По отношение на огнището в село Трилистник е издадена заповед за обявяване и мерки за контрол. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта.

Около птицефермата са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат населените места от общ. Марица - с. Трилистник; общ. Раковски - землището на с. Стряма - Държавно ловно стопанство "Чекерица" и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат населените места общ. Марица - с. Рогош, с. Скутаре, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Динк, с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно и с. Войводиново; общ. Раковски - гр. Раковски, с. Стряма и с. Шишманци, общ. Садово - гр. Садово.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в двете зони.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.