Все още не са напълно възстановени щетите, нанесени от наводнението преди две години по поречието на река Камчия, съобщава БНТ. За укрепването на застрашените от свличане на земни маси проблемни зони по реката са нужни около 1 млн. лева.

Възстановени са всички защитни диги, които са разрушени от наводнението преди две години.

Главният инженер на "Напоителни системи"-Черно море Даниела Янкова обясни, че предпазните диги са застрашени, тъй като изравянето достига до основата на дигата и създава реална опасност за събарянето й. Това ще доведе до наводняване на прилежащите територии.

По над 20 участъка по поречието на река Камчия има свличане на земни маси. Те преграждат речното корито. За да не пречат на водата да минава свободно, трябва да бъдат разчистени. Необходимо е цялостно укрепване, тъй като отделни крепежи не са решение, категорични са специалистите.

Даниела Янкова посочи, че на база крупни показатели са прогнозирали, че са нужни около 1,7 млн. лева. Предстои да се изработи проект за възстановяването на проблемните зони.