Около 60% от питейната вода се губи от водопроводите, преди да стигне до домовете ни, сочи статистиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За пет години, въпреки всички инвестиции, загубите на вода у нас са намалели с по-малко от 2%.

В областите Добрич, Сливен и Шумен само 1/5 от водата стига до чешмите в домовете, а останалата се губи по пътя.

В областите Монтана и Ямбол загубите също са над 70%. София област, Варна и Бургас са сред тези, където се губи над половината от питейната вода. Загуби под 50% се отчитат в области като Видин, Стара Загора и Кърджали.

Целта, поставена от КЕВР за следващите 5 години, е загубите да паднат под 57% за цялата страна. Решаването на проблема обаче често надвишава възможностите на ВиК операторите.

"Имаме и високо ниво на търговски загуби - има доста вода, която се ползва, но не се заплаща от потребителите" обяснява пред бТВ директорът на гл. дирекция "ВиК услуги" в КЕВР, Ивайло Касчиев.

За подмяна на инфраструктурата ВиК дружествата ще могат да разчитат и на европейски средства, защото през новия програмен период самите те ще могат да кандидатстват за финансиране по програми.