Сдружение "Зелени инициативи" алармира за сериозно проблеми с екопътеката в Ждрелото на река Ерма в община Трън. Екипът констатира, че състоянието, в което се намира екопътеката е изключително лошо и опасно. Напомнят, че през последните три години е извършен ремонт, чието качество днес е поставено под съмнение.

За "Зелени инициативи" е необяснимо безотговорното отношение на общината. Прилагат снимков материал, който онагледява състоянието на екопътеката и някои от опасните участъци. Обектът се радва на голяма посещаемост, особено в почивните дни, тази положителна тенденция ще се засили през летните месеци.

Но, не се съветват родители да водят децата си там, което е честа практика в почивните дни. Преходът по нея е затруднен и в някои участъци крие сериозни опасности. Причината за това е лошото състояние, в което се намират съоръженията, особено мостовете, липсата на указателни табели и маркировки.

Причината да алармират сега, е предстоящият на 3 и 4 юни, 2017 година в град Трън, Седми национален фестивал на клубовете за български танци и любителски ансамбли "От Трън по-убаво нема 2017".

В рамките на фестивала ще има мероприятия, които ще се проведат в района на Ждрелото на река Ерма.

Сдружение "Зелени инициативи" внася сигнал до Министерство на околната среда и водите, в което призовава да бъдат предприети необходимите действия, да бъдат взети адекватни мерки, за обезопасяване на екопътеката, с цел превенция от нежелани инциденти.