От Сдружение "Варна диша" изпратиха сигнал до редакцията на News.bg за опасни сметища в гората над града. В съобщението са приложили и карта с маркиран терен, а на Фейсбук страницата си са публикували и много снимки като доказателство.

Изключително неглижирано е състоянието на гората над гр. Варна, най - долната част на Франгенското плато, която прегръща от север местностите " Пчелина", "Сълзица", "Кочмар", "Балам дере", "Дъбов дол", "Ментеше", "Върбановата тумба" и стига до град Аксаково, описват авторите на сигнала.

През последните години, гората системно се използва за изхвърляне на тонове опасни отпадъци. Само в близост до пътя, обикалящ гората, има десетки сметища. Отпадъците са предимно автомобилни - гуми, брони, стъкла, табла, тапицерии, резервоари, но също така има "находища" на строителни, промишлени и битови, описват авторите на сигнала.

Според тях най-обезпокоителното е не наличие на сметищата, а системното горене на гуми и табла в района, освобождавайки в атмосферата редица силно токсични и опасни химикали, доказано вредни за здравето като хлор, стирол, бутадиен и над 20 вида тежки метали, сред които олово, хром, кадмий и живак. Това става над местността Пчелина, буквално на няколко стотици метра от жилищните сгради.

В средата на месец август, такова горене вътре в гората, предизвика пожар в непосредствена близост до боровете. Единствено своевременните действия на очевидци предотвратиха разрастването му, твърдят от неправителствената организация.

Оказва се, част от проблема е липсата на обособена площадка за изхвърляне на автоотпадъци, в частност гуми. Сам по себе си този факт е доста стряскащ за град с постоянно население над 400 000 души и поне 100 000 автомобила. От друга страна - липсата на контрол и адекватен синхрон между отговорните институции, създава предпоставки за безпощадното отношение към тази и други гори в района и страната.

От сдружението искат да бъде обсъдена ситуацията с институции, които изреждат в края на писмото си и заинтересовани граждани. Те настояват гората да бъде изчистена и възстановена.

"Осъзнаваме, че не е по силите на нито едно ведомство самостоятелно да се справи с този огромен и постоянно нарастващ проблем, затова апелираме към всички Вас за провеждането на такава среща, на която всяка институция да сподели възможностите си за участие и предложения за справяне с проблема. Ние, в качеството си на гражданска организация, с радост ще се включим както в дискусия, така и в почистването на района и ще съдействаме с всички сили. Ще потърсим съдействие и от други организации и ще подкрепим всякакви Ваши действия за справяне с проблема и превантивни мерки за в бъдеще", пишат от "Варна диша".

Чрез медиите те се обръщат до директора на Североизточно държавно предприятие - Шумен, директора на ТП Държавно горско стопанство - Варна, директора на Регионална дирекция по горите - гр. Варна.
От сдружението настояват и кметът, както и областният управител на Варна да обърнат внимание на проблема, както и кмета на община Аксаково. Не са забравени и директорите на РИОСВ и на РИОКОЗ - гр. Варна, както и директора на РЗИ в морската ни столица.