Агенция "Пътна инфраструктура" не поддържа монопол на нито един Национален доставчик на услуги, уверяват от самата агенция. Повод за обяснението им са запитвания от медии за оповестени в публичното пространство твърдения за отношенията между Агенция "Пътна инфраструктура" и един от кандидатите за нейн търговски партньор - "Телетол" АД.

Националните доставчици на услуги /НДУ/ предоставят услугата заплащане на пътни такси - електронна винетка и тол. Предстои подписване на договор с нов доставчик на услуги - "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, за което има решение на Управителния съвет на АПИ от 19 юни 2019 г., информират от агенцията.

Четвъртият кандидат за национален доставчик на услуги - "Иком" ООД, желае само да събира тол такси, не и да продава електронни винетки. Това дружество е все още в първия етап на процедурата - да се установи дали отговаря на условията и едва тогава да се впише в регистъра.

"Телетол" АД остава регистриран Национален доставчик на тол услуги. Дружеството не може да продава електронни винетки, тъй като не постигна оперативна съвместимост на база интерфейс с Електронната система за събиране на пътни такси.

Същото дружество може отново да кандидатства за продажба на е-винетки след като се приведе в съответствие.

Регистрацията на Национални доставчици на услуги се извършва съгласно Общи условия, които са публични на интернет страницата на АПИ. Съгласно тях, след подписване на договора, всеки Национален доставчик на услуги има 10 дни за доказване на оперативна съвместимост и едва тогава договорът влиза в сила.

Категорично не отговаря на истината твърдението, че регистрацията на "Телетол" АД като национален доставчик на услуги е отнела 6 месеца. Дружеството е подало документи за регистрация на 8 март 2019 г., а на 18 март е вписан в регистъра на сайта www.bgtoll.bg, категорични са от АПИ.

На 14 май е подписан договор с "Телетол" АД, който влиза в сила едва след доказване на оперативна съвместимост с интерфейса на електронната система. Месец по-късно прекратяват договора му - на 19 юни 2019 г. заради липса на оперативна съвместимост на база интерфейс. "Телетол" АД предлага нова технология, която няма нищо общо с изпълнението на изискванията от Общите условия и представлява сериозно неизпълнение на договора и опит за пренаписване и на договора, и на Общите условия, припомнят от АПИ мотивите си за разпускане на договора.

Дружеството е разполагало с необходимата информация за интерграцията, но от"Телетол" не са направили необходимото, според АПИ.

За твърдението на "Телетол" АД, че за решението на УС на АПИ за прекратяване на договора са разбрали от прессъобщение, от АПИ твърдят, че писмото на председателя на АПИ Георги Терзийски е изпратено по електронна поща на 20 юни. За всеки случай го дублирали и с обратна разписка по пощата.

По електронна поща писмото е изпратено от директора на НТУ проф. Олег Асенов в качеството му на лице за контакти по договора с "Телетол" АД. Електронното писмо на проф. Асенов е до Тони Шиби, лице за контакт по договора от страна на "Телетол"

Снимка 431011

Източник: АПИ