Водата в Добрич, курорта Албена и село Стожер съдържа опасни бактерии, съобщава БНТ.

След обилните дъждове в края на миналата седмица в здравната инспекция в Добрич са постъпили редица сигнали за мътна вода, която тече от чешмите в трите населени места.

Взетите на 20 юни 13 проби показват, че 12 от тях не отговарят по физико-химични показатели цвят и мътност, а 11 проби не отговарят по микробиологични показатели на здравните изисквания. Те съдържат наднормено количество бактерии - колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Водата в Добрич и "Албена" да не се пие, съветва РЗИ

Водата в Добрич и "Албена" да не се пие, съветва РЗИ

Заради обилните валежи

По данни на РЗИ само една проба вода от пункт в зона на водоснабдяване Добрич - Запад, която обхваща района след жп гара Юг и кв. "Рилци" на града, отговаря на изискванията на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, и може да се ползва без притеснения.

Извършеното повторно вземане на проби на 21 юни от 15 източника е установило, че в 5 от случаите водата отново не отговаря на изискванията за цвят и мътност. Предстои да станат ясни микробиологичните резултати.

Към днешна дата за населението остава в сила препоръката да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.